תפר

קוד: תפר בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות