ספק=שׂפק

קוד: ספק=שׂפק בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות