שׂלמ

קוד: שׂלמ בתנ"ך

סוג: סשמז

מאת:

אל:

תוספות ותגובות