שה

קוד: שה בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות