סעה

קוד: סעה בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות