קונ

קוד: קונ בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות