קומ

קוד: קומ בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות