קרסל

קוד: קרסל בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות