קמל

קוד: קמל בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות