פשׂה=פסה

קוד: פשׂה=פסה בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות