פרכ

קוד: פרכ בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות