פטר

קוד: פטר בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות