נשל

קוד: נשל בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות