נצר

קוד: נצר בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות