נצל

קוד: נצל בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות