מזח

קוד: מזח בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות