מנע

קוד: מנע בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות