מצה

קוד: מצה בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות