לח

קוד: לח בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות