לוח

קוד: לוח בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות