לפד=פלד

קוד: לפד=פלד בתנ"ך

סוג: עלשורש_סדר

מאת:

אל:

תוספות ותגובות