כונ

קוד: כונ בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות