כסה=כשׂה

קוד: כסה=כשׂה בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות