כפש

קוד: כפש בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות