כבד

קוד: כבד בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות