שי

קוד: שי בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות