שור3

קוד: שור3 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות