שרב

קוד: שרב בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות