שנה

קוד: שנה בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות