שטפ

קוד: שטפ בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות