שעה

קוד: שעה בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות