שעט

קוד: שעט בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות