ש

קוד: ש בתנ"ך

סוג: אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות