גרס=גרשׂ

קוד: גרס=גרשׂ בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות