גב

קוד: גב בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות