טפח1

קוד: טפח1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות