עתד

קוד: עתד בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות