עלג

קוד: עלג בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות