על

קוד: על בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות