עגב

קוד: עגב בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות