עטש

קוד: עטש בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות