דגל

קוד: דגל בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות