שורשים עם משמעות דומה, עם חילוף בין אותיות ד=ז

קוד: ד=ז בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות