ברח

קוד: ברח בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות