בלה=בלי

קוד: בלה=בלי בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות