בלג

קוד: בלג בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות