בשש

קוד: בשש בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות