אחד

קוד: אחד בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות