את2

קוד: את2 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות