ארמ=הרמ

קוד: ארמ=הרמ בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות